I 410 MBS (Multi Belt Scale) weegindicator

De I410 MBS weegindicator kan tot 8 bandwegers beheren.  De bandwegers worden lokaal voorzien van een I400-transmitter die het weeg-en snelheidssignaal omvormen en via een stabiele CAN-bus beschikbaar stellen aan de indicator.

De controller kan tevens uitgebreid worden met interfaces naar andere veldbussen zoals Profibus, EthernetIP, …

Download documentation
Ask for a quote