ABS-XL-SCS ATEX BUNKERWEGER (Ex)

De ABS-XL-SCS ATEX is een bunkerweger die identiek is aan de ABS-XL-SCS, echter deze uitvoering voldoet aan de ATEX norm die sinds juli 2003 van kracht is voor gebruik op plaatsen met gevaar voor stofexplosie. Voor het voldoen aan deze norm zijn de bunkerwegers in de praktijk getest door het Franse instituut LCIE dat bekend staat als een autoriteit op dit gebied. Alle componenten in de bunkerweger zijn ATEX gecertificeerd, de weger wordt geleverd met een ATEX test cerfticaat.

Download documentation
Ask for a quote