Nieuwsbrief 3 – Herijk weegtoestellen in eigen beheer

Herijk weegtoestellen

Vanaf 1 januari 2010 wordt de controle van de weegwerktuigen in het commerciële circuit gedeeltelijk toevertrouwd aan private keuringsinstellingen. Deze mededeling is afkomstig van de Metrologische Dienst van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Precia-Molen is een erkende inspectie-instelling (zie BELAC-certificering) en kan vanaf nu de herijk van al uw niet-automatische weegwerktuigen autonoom uitvoeren.

Dit houdt volgende voordelen voor u in :

  • één aanspreekpunt voor het herijken, controleren van de verzegeling en ijkmerken van al uw weegtoestellen.
  • flexibiliteit naar uitvoering toe. Eventuele herstellingen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden, zonder dat er een nieuwe herijk aangevraagd moet worden (= tijdsbesparing)
  • goedkopere tarieven wanneer dit als totaalpakket kan aangeboden worden

Contacteer ons en wij zorgen voor de reglementaire administratie van het correcte gewicht.
Tel.: (+32) 3 886 00 84
Fax: (+32) 3 886 05 14
sales@molen.be